PROPERTY INVESTMENT


Investujte s nami do nehnuteľností, bezpečne, rýchlo a so ziskom.


Pre vybraných klientov zabezpečujeme zhodnocovanie ich financií v podobe investovania do rekonštrukcií starších rodinných domov a bytov. Vieme zabezpečiť 10% - 20% výnos v danom obchodnom prípade.

Tomáš Rusovský

SPOLUPRÁCA PREDSTAVUJE:


. Úvodná konzultácia - návrh stratégie celej investície, prediskutovanie možných rizík..

. Podpis dohody o spolupráci s našou spoločnosťou

. Výber vhodnej nehnuteľnosti - analýza trhu a dopytu v danej lokalite, právne preverenie nehnuteľnosti, zvolíme vhodnú stratégiu a postup celého priebehu rekonštrukcie a následného predaja nehnuteľnosti

. Sprocesovanie kúpy nehnuteľnosti - právny dohľad

. Návrh samotnej rekonštrukcie - vizualizácie interiéru a exteriéru

. Návrh rozpočtu rekonštrukcie

. Samotná rekonštrukcia nehnuteľnosti - zabezpečenie a koordinácia všetkých prác, tak aby na seba časovo nadväzovali, vybavenie potrebných povolení a žiadostí..

. Pravidelné reporty investorovi o priebehu rekonštrukcie, priebežná fotodokumentácia

. Predaj zrekonštruovanej nehnuteľnosti - marketingový plán predaja, kompletný právny servis, preberací-odovzdávací protokol


Zabezpečenie investície: investor je po celú dobu trvania obchodného prípadu výhradným vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.