PRE DEVELOPEROV


Pre našich partnerov ponúkame komplexné služby spojené s predajom nehnuteľností od obstarania vhodného pozemku cez komplexný marketing až po samotný predaj..


SPOLUPRÁCA  PREDSTAVUJE:


 • fáza obstarania pozemku
 • odporúčania k využitiu pozemku v zmysle funkčnej náplne
 • odporúčania k skladbe domov/bytov
 • odporúčania k výmerám domov/bytov
 • odporúčania k dispozičným riešeniam domov/bytov
 • odporúčania k štandardnému vybaveniu domov/bytov
 • odporúčania k cenotvorbe a vytvorenie cenníka
 • analýzy trhu a dopytu

Komplexný marketing

 • zabezpečenie reklamy a inzercie
 • marketingová stratégia, plán
 • kompletné grafické a obsahové spracovanie
 • web stránka projektu
 • sociálne siete
 • eventy (napr. Deň otvorených dverí, Otvorenie vzorového domu/bytu)
 • prezentácia projektu na realitných portáloch a denná starostlivosť o inzerciu
 • denná aktívna spolupráca marketingového a predajného tímu

Predaj

 • vyhotovenie a zabezpečenie podpisov zmluvných dokumentov
 • kompletný právny servis spojený s prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnosti
 • obhliadky nehnuteľností
 • analýzy klientov
 • spätná väzba od klientov
 • prezentácia, a výklad k financovaniu nového bývania
 • rýchla reakcia na situáciu na trhu, riešenia
 • podrobný prieskum trhu novostavieb
 • aktívna práca s databázou klientov

Konkurenčné výhody

 • oslovenie a kumulácia väčšieho množstva klientov/dopytu vďaka rozsiahlej ponuke
 • šetrenie nákladov na komunikáciu a reklamu
 • prehľad o trhu
 • predajcovia špecializovaní na predaj novostavieb, či už z papiera alebo dokončených projektov
 • vysoká efektivita predaja
 • presná evidencia a vyhodnocovanie
 • aktívna databáza klientov


Tomáš Rusovský