Služba rent service je určená majiteľom nehnuteľností, ktoré ponúkajú na prenájom. Jedná sa o byty, rodinné domy, komerčné, kancelárske a obchodné priestory.

So službou rent service získate od nás stály dohľad nad priebehom nájomného vzťahu. Po celú dobu nájmu sme v kontakte s klientom a riešime komunikáciu s nájomcami. V prípade problémov súvisiacich s nájmom vieme sprostredkovať právnu pomoc.

Dlhodobo a opakovane zabezpečíme obsadenosť prenajímanej nehnuteľnosti. Niekoľko mesiacov pred uplynutím doby nájmu prenajímateľovi aktívne hľadáme nového záujemcu tak, aby sa nasťahoval ihneď po odchode pôvodného nájomcu.Cena služby: 20% mesačne z výšky mesačného nájmu